HØREAPPARAT

I klinikken tilbydes høreapparat som en del af det offentlige sundhedstilbud, og der er derfor ingen egenbetaling. Vi er en del af den såkaldte puljeaftale i Region Hovedstaden, det vil sige, hvert år har vi mulighed for at behandle et vist antal patienter med høreproblemer i klinikken.

Hos os får du undersøgt din hørelse og tilpasset høreapparatet, så det passer både til din hørelse og dine daglige hørebehov. Fuldstændigt som på sygehuset.

Mette Berthelsen er vores hørespecialist i klinikken. Hun har arbejdet med tilpasning af høreapparater i over 20 år både inden for det offentlige system og i privat regi. Hun brænder både for det tekniske audiologiske aspekt og for den menneskelige pædagogiske vinkel.

Til dig der overvejer høreapparat:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/ny-informationspjece-til-dig-der-overvejer-hoereapparat

Høreapparat til voksne:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Pjece-hoeretab.ashx?la=da&hash=AAA04833E6381819554D32E0E134DDC1AE1515E3

Har du yderligere spørgsmål til høreapparatbehandling, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i klinikken.